کنایه جدید به بهاره رهنما در برنامه خندوانه که موجب خنده و تمسخر تماشاگران حاضر در برنامه و همچنین مورد توجه مخاطبان در فضای مجازی شد که درادامه فیلم را می بینید.