عکس های جدید نسرین مقانلو با همسر و فرزندانش در آمریکا و حجاب او مسئله ای جنجال برانگیز در شبکه های اجتماعی شد . 

hamreefiigh_258863371_831425921992616_1041155581172983514_n

 

majaleh_manoto_258891885_442889344079221_1669481376080856106_n