پزشکان به تازگی دریافته اند که مصرف ماهی به دلیل اسیدهای چرب در آن یکی از بهترین راه ها در مقابله با سرطان است.

ملت ایران:در این تحقیق جدید درستی نظریات قبلی در خصوص فواید ماهی در جلوگیری و مقابله با انواع سرطان ها به ویژه سرطان سینه در بانوان اثبات شده است.

گفتنی است، ماهی ها به ویژه ماهی تن و ماهی آزاد دارای نوعی اسید چرب هستند به نام n۳ شناخته می شود(PUFA)، بررسی ها نشان می دهند افزایش PUFA N - ۳ باعثایجاد یک اثر محافظتی در مقابل سرطان سینه است.

پژوهشگران این نتایج را با بررسی برروی حدود ۸۰۰ هزار زن در کشورهای مختلف در بازه زمانی ۲۰ ساله به دست آورده اند.

ماهی ها شامل انواع مختلفی از PUFA ها هستند که باعثپیام های شیمیایی در مغز می شود این پیام ها سبب بهبود عملکرد مغز شده و به تنظیم عروق خونی و بهبود سیستم ایمنی بدن کمک می کند.

پزشکان توصیه می کنند تا افراد در خوردن ماهی زیاده روی نکنند زیرا مقدار جیوه موجود در برخی از ماهی ها می تواند سبب بروز بیماری در آنها گردد.

میزان مجاز خوردن ماهی برای افراد بزرگسال دو وعده در طول هفته می باشد.

پزشکان معتقد هستند که اسیدهای چرب موجود در ماهی می تواند موجب تنظیم رشد سلولی و کنترل سلول ها در تکثیر گردد.