به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: مجید ابهری با بیان اینکه در سال ۹۱ در تهران ۱۵ نفر بر اثر مرگ طبیعی و ۹۰۰ نفر بر اثر شوک از دنیا رفته اند گفت: در این دنیا مرگ مرگ پایان زندگی است و از نگاه ما مسلمانان سر آغاز حیات دوباره است. هر انسا ن برای چشیدن طعم مرگ باید بهانه ای داشته باشد و معمولی ترین و عادی ترین دلیل برای فوت مرگ طبیعی است.

وی ادامه داد: مرگ طبیعی یعنی این که یک انسان در زندگی عمر طبیعی خود را به پایان رسانده و از دنیا می رود. عمر طبیعی انسان ها در کشورهای مختلف متفاوت است در کشور ما از ۸۰ تا ۱۲۰ سال در روزگاری عمر طبیعی بود. اما حالا در شهر بزرگی مثل تهران و بیش از ۹۰ هزار متوفی ۱۵ نفر براثر مرگ طبیعی می میرند و بقیه بر اثر تصادف، مسمومیت، سقوط از بلندی و درگیری دفتر عمرشان بسته می شود جالب توجه است در آمار متوفی بهشت زهرا بیش از۹۰۰ نفر در اثر شوک از دنیا رفته اند.

این آسیب شناس بابیان این که انواع شوک از نظر مفهوم شناسی یعنی دق مرگ شدن گفت: گرانی و تورم و فشارهای روحی، اضطراب و استرس زندگی ماشینی و اخبار دلهره آفرین دلایل اصلی دق مرگ شدن یا همان شوک است.

ابهری اضافه کرد: باید اندکی اندیشید که چگونه است که در شهری مثل تهران این قدر عمر طبیعی کوتاه شده و مرگ طبیعی کم.