اخیرا، محققان آمریکایی از طریق مطالعات متا آنالیز خود درباره مغز انسان به نتایج بسیار دقیقی در رابطه با تفاوت های سیستم مغز مردان و زنان دست یافته اند.

بدون شک یکی از بحثهایی که غالبا در جوامع مختلف مطرح بوده است این است که زنان باهوش ترند یا مردان و تاکنون پاسخ دقیقی به این سوال داده نشده است. اخیرا، دانشمندان دانشگاه روزالیند فرانکلین، واقع در آمریکا، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که سیستم مغز زنان تفاوت زیادی با مغز مردان ندارد. این تحقیقات به طور ویژه بر روی قسمت هیپوکامپ صورت گرفت. هیپوکامپ یکی از ساختارهای اصلی مغز است که در تثبیت خاطرات و بروز احساسات و عواطف نقش مهمی دارد.

در این زمینه، ۷۶ مقاله مورد مطالعه قرار گرفت و بررسی هایی بر روی ۶۰۰۰ فرد سالم صورت گرفت. این تحقیقات ثابت کرد که اندازه ساختار هیپوکامپ در مغز مردان و زنان تقریبا یکسان است، در صورتی که در گذشته محققان بر این باور بودند که اندازه هیپوکامپ در سیستم مغز مردان بزرگتر از زنان است.

بنابراین، محققان پس از بررسی های بسیار ثابت کرده اند که این ادعا که گفته می شود سیستم مغز مردان بهتر و یا بزرگتر است، هیچ پایه و اساس علمی ندارد و در حقیقت اندازه مغز هر دو جنس یکسان است و یا تفاوت آن ها بسیار ناچیز است و نمی توان گفت مردان باهوش تر از زنان هستند و یا بالعکس.