نایب رییس انجمن مطالعه و بررسی درد ایران با تاکید بر اینکه هیچ دردی نباید تحمل شود و از کنار آن بی‌تفاوت نگذریم، گفت: عدم توجه به درد در مراحل اولیه باعثایجاد مشکلات بیشتر در مراحل بعدی می‌شود.

دکتر جلال زرین قلم درباره عوامل ابتلای افراد به بیماری سیاتیک گفت: عوامل آن می‌تواند مختلف باشد مثل بیرون زدگی دیسک، ازبین رفتن فاصله یا حتی اسپاسم‌های عضلانی در آن ناحیه کمری، عدم برخورداری از فعالیت فیزیکی مناسب، نداشتن آمادگی بدنی و انجام کارهای سنگین، حرکت‌های ناگهانی، نشستن‌های غیرمتعارف، برداشتن وزنه‌های سنگین و … مواردی هستند که می‌تواند این ساختار را تحت فشار قرار دهد. تاکید ما بیشتر روی غلط انجام دادن فرایند نشستن، حرکت و برداشتن اجسام است.

وی درخصوص نحوه درمان دردهای سیاتیک نیز گفت: در این بیماری برای درمان باید علت را پیدا کنیم. اگر علت مربوط به اسپاسم عضلانی باشد یا حتی مراحل ابتدایی دیسکوپاتی‌ها به سادگی با دقت پزشکان درمان می‌شود. اما زمانی که فیبر عصبی کاملا آسیب ببیند و باعثشود عصب کم‌کم از بین برود در حدی که حالت بی‌حسی و کرختی پا را احساس کنیم، شاید آن عصب را هم داریم از دست می‌دهیم و باید درمان تهاجمی را انجام دهیم. استراحت خوب است اما نه به اندازه‌ای که فرد را از کارهای روزمره باز دارد.

زرین‌قلم با تاکید بر اینکه مطلقا نباید از کنار درد بی‌تفاوت رد شویم و آن را تحمل کنیم، ادامه داد: وقتی درد را حس می‌کنید، پس آسیبی در بدن وجود دارد و تحمل آن دلیل بر قدرتمند بودن فرد نیست. آسیب باید پیدا شود، حتی اگر آسیب مربوط به آسیب دیدگی ساده ستون فقرات باشد هم می‌تواند بعدا تبدیل به مشکلات بزرگ‌تری شود. در نتیجه باید پیگیری شود و برای درمان آن اقدام شود.

زرین قلم افزود: دردهای سیاتیکی جزو دردهای نوروپاتیک است. فیبرهای عصبی که از نخاع خارج می‌شوند و به سمت اندام‌ها می‌روند در ناحیه کمری و خاجی فیبرهای سایتیک هم جزء آن فیبرها قرار می‌گیرند. اگر به هر دلیلی فواصل بین مهره‌ها که فیبرهای عصبی از آنها خارج می‌شوند و دیسک‌های بین مهره‌ای را داریم، تحت فشار قرار گیرند و فاصله کمتر شود، باعثفیبر عصبی سیاتیک و بروز آثاری مثل گز گز، درد یا حالت بی‌حسی در ناحیه درگیر، از ناحیه نشیمن‌گاه تا نوک انگشتان پای درگیر، می‌شود.

عضو انجمن بررسی و مطالعه درد ایران، گفت: دو طیف در خصوص دردهای سیاتیکی داریم. در یک طیف اسپاسم عضلانی باعثفشردگی آن شده است و در طیف دیگر فیبر عصبی به دلیل اختلالات بیرون زدگی و از بین رفتن دیسک تحت فشار است. طیف اسپاسم عضلانی را می‌شود با روش‌های بسیار راحت دارویی و طب مکمل مثل طب سوزنی درمان کرد. اما روش‌هایی که برای ازبین رفتن دیسک استفاده می‌شود، به جراحی‌های تهاجمی نیاز دارد.

زرین قلم با اشاره به آخرین تقسیم بندی‌ درد، گفت: براساس آخرین تقسیم‌بندی‌ها، درد را در دو گروه اصلی تقسیم بندی می‌کنند. یک گروه مربوط به دردهایی است که آسیب فیزیکی مشخصی دارند و تحت عنوان درد‌های سوماتوژنیک دسته بندی می‌شود. یک گروه نیز مربوط به دردهایی است که آسیب مشخص فیزیکال ندارند و تحت عنوان دردهای سایکوژنیک در نظر گرفته می‌شوند.

وی افزود: دردهای سوماتوژنیک به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ دردهایی که به طور مستقیم از تحریک گیرنده‌های درد که در محیط و پوست و … قرار گرفته است و تحت عنوان دردهای مرتبط با گیرنده‌های درد نامیده می‌شوند؛ مثل دردهای آرتریت روماتوئید یا تمام دردهای التهابی مانند زمانی که یک جسم نوک تیز به یکی از قسمت‌های بدن فر رود.

نایب رییس انجمن درد ادامه داد: نوع دیگر دردهای فیزیکی دردهای نوروپاتیک هستند مثل سیاتیک. این دردها به دلیل آسیب به ضایعه عصبی ایجاد می‌شوند. این دردها بیماری بوده و آسیب‌رسان شدید هستند. دردهای سایکوژنیک هم به گروه دردهایی بازمی‌گردد که در آن آسیب فیزیکی وجود ندارد، اما فرد از درد شاکی است. این دردها نیز به دلیل بیماری‌های مثل افسردگی و … ایجاد می‌شوند، اما آسیبی نداریم و تغییرات هورمونی باعثاین قضیه شده است.

زرین قلم همچنین درباره نحوه درمان این دو گروه از انواع درد گفت: درمان در هر کدام از این دردها بسته به نوع آسیب متفاوت است. دردهای التهابی بستگی به آن دارد که التهاب در کجا اتفاق اقتاده باشد و چه عواملی باعثایجاد آن شده باشند. سیستم پزشکی کشور کلینیک‌های چند تخصصی درد را برای این مساله در نظر گرفته‌اند و گروه‌های مختلف پزشکی که می‌توانند با درد سر و کار داشته باشند بیماران را ویزیت کنند.