محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا حدود ۱۵۰۰ ژن مرتبط با افزایش سن را کشف کرده‌اند که می‌تواند به درمان‌های بهداشتی جدید منجر شود.

به گفته دکتر جوزف پاول از موسسه علوم زیستی مولکولی دانشگاه کوئینزلند، این کشف که توسط یک گروه بین‌المللی از دانشمندان انجام شده، می‌تواند منجر به پیشگیری و بهبود درمان بیماری‌های مرتبط با پیری شود.

دکتر پاول افزود: ما به بررسی ارتباط میان فعالیت ژن و افزایش سن پرداختیم و ژن‌هایی را که فعالیتشان با افزایش سن، بیشتر یا کمتر می‌شود شناسایی کردیم.

از این اطلاعات می‌توان برای پیش‌بینی افرادی که در معرض خطر بیماری‌های مرتبط با پیری هستند، استفاده کرد و به آن‌ها اجازه داد تا تغییراتی را در شیوه زندگی و محیط زیست خود در جهت کاهش خطر بوجود بیاورند.

در حالی که درمان ضد پیری هنوز آماده نشده، این تحقیق می‌تواند نقشه راهی را برای توسعه درمان‌های جدید برای بیماری مرتبط با پیری فراهم کند.

محققان با بررسی سطوح فعالیت ژن در خون بیش از ۱۵ هزار نفر، ۱۴۹۷ ژن وابسته به سن را شناسایی کردند که بخش اعظمی از آن‌ها پیش از این نیز ناشناخته بودند و یا با افزایش سن مرتبط نبودند.

محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا، از جمله دکتر پاول و پروفسور پیتر ویسچر از موسسه مغز کوئینزلند، از این اطلاعات برای ایجاد روش جدید پیش‌بینی سن بیولوژیکی بر اساس مشخصات فعالیت ژن استفاده کردند.

دکتر پاول گفت: شرکت‌کنندگان با سن بیولوژیکی بالاتر - به این معنی که سم بیولوژیکی آن‌ها بر اساس مشخصات فعالیت ژنی‌شان از سن واقعی آنها بالاتر بود - همچنین در معرض بیماری‌های خطرناکتری مانند افزایش سطح فشار خون و کلسترول قرار داشتند.

در مقابل، تعدادی از شرکت‌کنندگان سن بیولوژیکی کمتری داشتند که نشان می‌دهد آن‌ها احتمالا از افراد با سن واقعی مشابه سالمتر هستند.

این روش در یک سایت اینترنتی به ثبت رسیده که در آن، محققان با تجزیه و تحلیل داده‌های فعالیت ژن انسان می‌توانند سن بیولوژیکی شرکت‌کنندگان خود را پیش‌بینی کنند و به ارزیابی این امر بپردازند که آیا شرکت‌کنندگان سریع‌تر یا کندتر از حد انتظار پیر می‌شوند.

این مطالعه همچنین مشخص کرد که تغییراتی که با بالا رفتن سن در سطوح فعالیت ژن رخ می‌دهد، بنظر می‌رسد با تغییرات در مناطق ارتقادهنده دی‌ان‌ای در ارتباط هستند که می‌تواند مانند یک سوئیچ دیمر برای تنظیم فعالیت ژن‌ها عمل کند.

دکتر پاول اظهار کرد: این تحقیق، برخی از مکانیسم‌های مولکولی را که با افزایش سن، استعداد ابتلا به بیماری را افزایش می‌دهد آشکار و راه‌های جدیدی را برای مطالعات آینده باز کرده است.