محمدابراهیم الهی تبار بعد از ظهر شنبه در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان همدان اظهار داشت: شناسایی افراد مبتلا به بیماری ایدز کاری ضروری و به لحاظ وضعیت فرهنگی و اجتماعی سخت است.

الهی تبار در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه آلودگی زنان ابتلا به بیماری ایدز رو به افزایش است، عنوان داشت: این آلودگی نیز از طریق اعتیاد و استفاده از سرنگ های آلوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه برای شناسایی این افراد چه کاری باید انجام شود، افزود: باید متناسب با وضعیت فرهنگی و اجتماعی این مباحثرا دنبال کنیم.

وی بیان داشت: در راستای معرفی بیماری ایدز باید اطلاع رسانی خوب و فراگیری داشت و اطلاعات اولیه بیماری را به افراد داد.

الهی تبار با اشاره به اینکه کارگروه آموزش و اطلاع رسانی موثر و شکل اطلاع رسانی نیز مهم است، اذعان داشت: باید در مورد این بیماری در خانواده ها، کانون های مساجد، کانون های بسیج و مدارس اطلاع رسانی کرد.

وی با اشاره به اینکه مطالب در مورد ایدز باید به سادگی بیان شود، گفت: دانشگاه علوم پزشکی باید به خوبی در این حوزه ورود پیدا کند و در کمیته اطلاع رسانی در کنار دیگر اعضا فعالیت داشته باشد.

الهی تبار اظهار داشت: باید از سازمان های مردم نهاد کمک و راهنمایی گرفت و با آنها جلساتی در این رابطه برگزار کرد چراکه از سازمان های تاثیرگذار به شمار می روند.

آموزش و پرورش مشکلات خاص خود را دارد و در این راستا توان و امکانات لازم را ندارد فرماندار همدان نیز در ادامه این کارگروه با اشاره به اینکه مسئولیت آموزش به آموزش و پرورش سپرده شده است، افزود: آموزش و پرورش مشکلات خاص خود را دارد اما در این راستا توان و امکانات لازم را ندارد.

علی تعالی با بیان اینکه نباید اطلاع رسانی ایدز را پیچیده کرد، عنوان داشت: همچنین نباید اطلاع رسانی را هزینه بر کنیم بلکه می توان با کارهای کوچک در سطح داروخانه ها و توسط برگه های کوچک بحثاطلاع رسانی را داشت.

وی با اشاره به اینکه باید نکات کلیدی در رابطه با آموزش ایدز را پیدا کنیم، اضافه کرد: با پیدا کردن نکات کلیدی می توان از طریق داروخانه ها و بروشورهای کوچک این کار را انجام داد.

تعالی با بیان اینکه جامعه ما نسبت به این خطر آگاهی لازم را ندارد، بیان داشت: باید با آموزش های لازم و ساده در مقابل این مسئله ایستادگی کرد.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه بیماری ایدز نسبت به سرطان خطر کمتری دارد، ابراز داشت: با داروهایی که تولید شده به راحتی می توان پایداری فرد را تا پایان مرگ طبیعی داشت در صورتی که بیماری سرطان در طول مدت زمانی و شاید کمتر از یکسال فرد را از پا در می آورد.