اختصاصی ملت ایران: بر اساس تحقیقات پژوهشگران آمریکایی، قطره های چشمی که برای کاهش کلسترول چشم ساخته شده اند، قادرند تا از یکی از شایع ترین علل ابتلا به نابینایی جلوگیری به عمل آورند.
این محققان نشان دادند که چگونه کلسترول بالا می تواند بر سیستم ایمنی بدن تاثیر گذاشته و منجر به دژنراسیون ماکولا یا تخریب ماکولا شود.
طبق نتایج منتشر شده در نشریه " سل متابولیسم "، آزمایش ها بر روی موش و انسان نشان داده است که سلول های ایمنی بدن در صورت مسدود شدن با چربی، اثرات مخرب دارند.
البته برخی دیگر هشدار داده اند که این پژوهش ها هنوز در مراحل اولیه است.
ماکولا نقطه ای حساس در شبکیه چشم است که مسئولیت دیدن جزئیات را بر عهده دارد. به طوریکه برای خواندن، رانندگی و تشخیص چهره دیگران بکار می رود.
تخریب ماکولا در افراد مسن شایع است. این عارضه به شکل خشک و هنگامی که سلول های حساس به نور در چشم آسیب می بینند، شروع می شود. اما اگر به شکل خیس ادامه پیدا کند، عروق خونی تازه شکل گرفته منجر به نابینایی می شود.