مجید حسن قمی متخصص تغذیه گفت: معمولا گروهی ازسبد غذاییکه توسط مردم فراموش می‌شود حبوبات است.

وی افزود: باید گفت کهحبوباتبه علت دارا بودن فیبر می‌توانند کمک بسیار خوبی به بدن کنند حبوبات منابع غنی و سرشاری از فیبر‌ها هستند فیبر‌ها به دو دسته محلول و نامحلول تقسیم می‌شوند و حبوبات از انواع این فیبر‌ها غنی هستند فیبر‌ها سبب می‌شوند که کلسترول مصرف شده همراه غذا در بین فیبر‌ها به دام بیفتد و از طریق دستگاه گوارش دفع شود.

این متخصص تغذیه افزود: زمانی که غذا می‌خوریم در بدن تولید صفرا می‌شود و صفرا حدود بسیار زیادی چربی است این صفرا در حالت عادی بین پنج تا هفت بار باز گردش می‌کند و موجب دفع چربی می‌شود.