کار گروه BioInitiative هفته جاری گزارش روز رسانی شش ماهه خود را با بررسی مطالعات علمی انجام شده از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ منتشر کرد.
این کارگروه اعلام کرده است: تحقیقات جدید طی دو سال اخیر نگرانی های پزشکی را در مورد بروز تومورهای مغزی بدخیم ناشی از تلفن همراه تشدید کرده است.
" لنارت هاردل " از دانشگاه اوبرو سوئد می گوید: الگوی پایداری از خطر روز افزون برای ابتلا به گلیوما(نوعی تومور بدخیم مغزی) و نوروم اکوستیک(نوعی تومور خوش خیم عصب شنوایی) ناشی از استفاده از تلفن های همراه و بی سیم وجود دارد.
شواهدی اپیدمی شناسی نشان می دهد که فرکانس های رادیویی می توانند به عنوان یک عامل سرطان زا برای انسان طبقه بندی شوند.
در این گزارش آمده است اگرچه محدودیت های ایمنی عمومی ICNIRP و FCC / IEEE وجود دارد اما این محدودیت ها برای حفاظت از سلامت عموم کافی نیستند.
بر اساس گزارش BioInitiative، ۶۸ درصد مطالعات انجام شده در سال ۲۰۱۴، حاکی از تاثیر پرتوهای فرکانس رادیویی بر سیستم اعصاب است. این میزان نسبت به ۶۳ درصد سال ۲۰۱۲ افزایش نشان می دهد.
از سوی دیگر، مطالعات پرتوهای بسیار فرکانس پایین نیز بر سیستم عصبی تاثیر می گذارد؛ نکته ای که ۹۰ درصد از ۱۰۵ مطالعه موجود در سال ۲۰۱۴ آن را احراز کرده اند.
این گزارش می نویسد: پرتو فرکانس های رادیویی و پرتوهای بسیار فرکانس پایین، بر ژنتیک اثر گذاشته و به DNA آسیب می زنند.
وسایل بی سیم مانند تلفن همراه و تبلت، منابع اصلی استرس زیستی غیر ضروری برای روح و جسم تلفی می شوند که می تواند در طول زمان از تاثیرات جدی بر سلامت بگذارند.
این گزارش هشدار می دهد نباید از شبکه های بی سیم در مدارس استفاده شود و باید برای عرضه اینترنت به دانش آموزان به شیوه های دیگری غیر از Wi - Fi متوسل شد.
۴۵۲۳۱