هرکس براساس تجربه خودش باید غذاهایی را که باعثسردرد می شود از برنامه غذایی خود حذف کند.
بررسی ها نشان می دهند مواد غذایی حاوی مس و کافئین و نیترات باعثافزایش سردرد می شوند در سردردهای عادی مصرف غذایی کافئین دار ممکن است بتواند به کاهش کنترل نشانه های سردرد کمک کند اما در سردرد میگرنی مصرف نوشیدنی های کافئین دار نتیجه عکس دارد.
سوسیس و کالباس به دلیل نیترات و نمک بیش از حد باعثبروز میگرن می شوند و هرچه سریعتر باید آنها را از رژیم غذایی خود حذف کنید.
مواد غذایی حاوی پروتئین، کلسیم و منگنز و گوشت پرندگان و میوه هایی مانند گلابی، سیب، زردآلو و انگور به سردردتان کمک می کند و باعثمی شود سردردتان آرام شود.