به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، محمد تقی حسن زاده گفت: در تحقیقات انجام شده میان دو هزار و ۵۰۶ جوان به عنوان جامعه آماری که ۶۰۶ نفر از این افراد در مقطع پیش دانشگاهی و مابقی دانشجو بوده اند، عوامل مختلف اختلال روانی در میان نسل جوان بررسی شد.

وی افزود: عوامل اختلال روانی جوانان شامل ترس از بیماری، افسردگی، وسواس اجباری، اضطراب، خصومت و پرخاشگری، شکایت جسمانی، روان پریشی و حساسیت در روابط متقابل است که در این تحقیق از جوانان جامعه آماری سوال شد.

به گفته حسن زاده، نتایج تحقیقات نشان می دهد که افسردگی شایع ترین اختلال روانی در میان نسل جوان کشور است و سهم جوانان در این بیماری به ۱/۳ درصد می رسد.

رئیس مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: سایر اختلالات روانی در میان نسل جوان به ترتیب شامل خصومت و پرخاشگری ۲.۹ درصد، تفکر پارانوییدی(اختلال شخصیت بدگمانی) ۲.۷ درصد، وسواس ۲.۴ درصد، اضطراب ۲ درصد، شکایت جسمانی ۲ درصد، حساسیت در روابط متقابل ۱.۹ درصد، روان پریشی ۱.۲ درصد و ترس ۹ صدم درصد است.

حسن زاده درباره اینکه افسردگی در میان زنان بیشتر است یا مردان، گفت: براساس جامعه آماری افسردگی در دختران بیشتر از پسران است و در پسران اختلال تفکر پارانوییدی بیشتر از دختران است.

وی با بیان اینکه تفکر معناداری در این تحقیق بین جنس مذکر و مونثدیده نمی شود، درباره راهکارهای پیشنهادی برای کاهش این اختلالات در میان نسل جوان توضیح داد: تمامی این اختلالات ریشه در آسیب های اجماعی دارد.

این مقام مسوول در وزارت جوانان تصریح کرد: حمایت از جوانان هم از سوی مسوولان و هم از سوی خانواده، واگذاری مسوولیت به جوانان، حل کردن مشکل اشتغال و احساس مفید جوانان در جامعه، تقویت نگرش مثبت اندیشی نسبت به جوانان از جمله راهکارهای کاهش این اختلالات در میان نسل جوان است.