به گزارش ملت ایران مطالعات نشان می دهند مردانی که کم ورزش می کنند و فعالیت بدنی پایینی دارند و در عوض زمان خود را صرف تماشای تلویزیون می کنند، تعداد اسپرم های کمتری نسبت به مردانی دارند که دارای فعالیت بدنی بالایی می باشند.

محققانی از هاروارد در نشریه انگلیسی طب ورزشی، تماشای تلویزیون بیش از ۲۰ ساعت در هفته را زیانبار اعلام کردند. آخرین تحقیقات بر روی ۱۸۹ مرد جوانی انجام گرفت که همگی دانشجویان دانشگاه نیویورک بودند. این تحقیقات تعداد ساعاتی که افراد مختلف به انجام تمرینات ورزشی یا تماشای تلویزیون می پرداختند را مورد بررسی قرار داد.

کسانی که بیشتر به تمرینات ورزشی می پرداختند و حداقل ۱۵ ساعت یا بیشتر اما بطور مداوم در هفته ورزش می کردند و به بازی هایی همچون فوتبال یا بسکتبال می پرداختند نسبت به کسانی که فعالیت بدنی کمتری داشتند، دارای ۷۳ درصد اسپرم بیشتری بودند.

و اما تعداد اسپرم افرادی که حداقل ۲۰ ساعت در هفته را پای تلویزیون می گذرانند، ۴۴ درصد کمتر از آنهایی بود که زمان بسیار کمتری را صرف تماشای تلویزیون می کردند.