به گزارش ملت ایران: تحقیقات نشان می دهند که منشا اچ آی وی می تواند به میلیونها سال قبل بازگردد و ریشه بسیار قدیمی دارد. اچ آی وی که موجب ایدز می گردد، در قرن ۲۰ در انسانها ظاهر گشت. اما مدتها قبل دانشمندان ویروس های مشابهی که مدت مدیدی در میمون ها و بوزینه ها وجود داشتند را شناسایی کرده بودند.

یک مطالعه ژنتیک، ویروس هایی مشابه اچ آی وی در میمون ها و بوزینه های آفریقایی را که درحدود ۵ تا ۱۲ میلیون سال قبل می زیستند را نشان می دهد.

ممکن است این تحقیقات روزی به درک بهتری از اچ آی وی و ایدز منجر گردد. اچ آی وی بر ۳۴ میلیون نفر از مردم جهان تاثیر گذاشته است. این بیماری در قرن بیستم بعد از جهش ویروس مشابه اچ آی وی از شامپازه به انسان، پدیدار گشت.

تغییرات ایجاد شده در ژن های سیستم ایمنی میمون ها و بوزینه ها در آفریقا نشان می دهند که این ویروسها بین ۵ تا ۱۶ میلیون سال قبل ظاهر گشته اند و اچ آی وی منشا بسیار قدیمی دارد.