ملت ایران:مصرف مداوم این گیاه که هر روز هم طرفداران زیادی پیدا می کند می تواند باعثکنترل قند خون شود.

گفتنی است مارچوبه باعثتولید بیشتر انسولین در بدن می شود و هورمون انسولین نقش مهمی در جذب گلوکز بدن ایفا می کند.

آگاهی مردم برای استفاده از مارچوبه نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است و مردم نسبت به گذشته از این ادویه زیاد استفاده می کنند مارچوبه دارای خواصی است که مانع از گسترش دیابت می شود.

دیابت نوع دوم که ۹۰ درصد مبتلایان به دیابت را به خود دچار کرده در حال گسترش در سراسر جهان است و این بیماری خطراتی مانند بیماری قلبی، نابینایی و نقص عضو را به دنبال دارد و اگر این بیماری در مراحل اولیه شناخته شود می توان تا حد زیادی آن را کنترل کرد.

همچنین تحقیقات دانشمندان در این زمینه نشان می دهد مارچوبه برای مقابله با خواب آلودگی صبحگاهی و حفاظت از کبد مفید است. عصاره این ادویه حاوی اسیدهای آمینه و مواد معدنی است که می‌تواند حالت خواب آلودگی و کسالت را برطرف کند و از سلولهای کبدی در برابر مواد سمی محافظت نماید.