ملت ایران:در این مطالعه که در سال ۱۹۷۶ آغاز شد، ۲۰۰۰۰ مرد و زن ۲۰ تا ۹۳ ساله مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق گسترده شامل بررسی بیماری های قلبی، بیماری های ریوی، دمانس(زوال عقل)، صرع، نارسایی قلبی و ایست تنفسی در خواب(آپنه) بود.

همچنین ارتباط بین طول عمر و ورزش های مختلف مورد مطالعه قرارگرفت. محققان میزان مرگ و میر ۱۱۱۶ مرد دونده و ۷۶۲ زن دونده را با افرادی که این ورزش را انجام نمی دادند، مقلیسه نمودند. مدت زمان دویدن در هفته و همچنین سرعت(آرام، متوسط و سریع)، فاکتورهای اصلی در نظر گرفته شدند.

اطلاعات ۴ بار و در بین سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸،۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳،۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ جمع آوری گردید. در طی ۳۵ سال مطالعه و پیگیری، ۱۲۲ مورد مرگ در بین افراد دونده و ۱۰۱۵۸ مورد مرگ در بین افرادی که نمی دویدند، ثبت شد.

محققان این طور نتیجه گرفتند که دویدن خطر مرگ و میر را در زنان و مردان به میزان ۴۴ درصد کاهش می دهد و موجب افزایش طول عمر به میزان ۶.۲ سال در مردان و ۵.۶ سال در زنان می شود.

دویدن به مدت ۱ تا ۲.۵ ساعت در هفته با سرعت کم یا متوسط و در طی ۲ تا ۳ جلسه، بیشترین اثر مثبت را به دنبال خواهد داشت.

نکته جالب این بود که میزان مرگ و میر در بین کسانی که به میزان متوسط، فعالیتی مثل دویدن داشتند کمتر از کسانی بود که فعالیت بدنی نداشتند و یا اینکه ورزش و فعالیت بسیار سنگین داشتد.

دویدن اثرات سودمندی بر سلامتی دارد، شامل:

- بهبود دریافت اکسیژن

- کاهش فشارخون

- افزایش حساسیت انسولین

- بهبود فعالیت قلب

- افزایش تراکم استخوان

- کاهش تجمع پلاکت ها

- کاهش خطر ایجاد لخته

- کاهش التهاب

- پیشگیری از چاقی

- بهبود عملکرد ایمنی

- بهبود سطح چربی های خون(افزایش کلسترول خوب یا HDL و کاهش تری گلیسریدهای خون)

- بهبود فعالیت های فیزیولوژیک بدن

- بهبود روابط اجتماعی و ارتقای سلامت روانی

سیمرغ