ملت ایران:این دانشمندان ادعا کرده‌اند که گروه جدیدی از مواد که در دانه سویا شناسایی شده‌اند در پیشگیری از این سرطان و یا حتی در درمان آن موثر است.

دکتر جولی صبا، پژوهشگر و متخصص انستیتو تحقیقاتی اوکلند در بیمارستان اطفال کالیفرنیا در این باره اظهار کرد: این مواد مولکول‌های لیپید طبیعی هستند که می‌توانند عامل موثر در این گیاه برای کمک به پیشگیری در برابر سرطان روده باشند.

در پژوهشی که انجام شد، محققان دریافتند که افزایش سطح این لیپیدها در واقع مرگ سلول‌های جهش یافته را ترغیب می‌کنند.

دکتر صبا می‌گوید: مرگ سلولی پدیده‌ای است که بدن از آن برای دفع سلول‌های ناسالم مانند سلول‌های سرطانی استفاده می‌کند. این یافته بسیار حائز اهمیت است، چون به محققان کمک می‌کند که با درک ساختار و متابولیسم این لیپیدها داروهای جدیدی برای درمان سرطان روده تولید کنند.

جامجم آنلاین