ملت ایران:گروهی از محققان آمریکایی از وجود ارتباط قوی بین ‍ژن چاقی و ژن مخصوصی که به افراد چاق شادمانی و خوشبختی می‌بخشد، خبر دادند که افراد چاق با وجود دارا بودن وزن اضافی احساس خوشبختی و رضایت می‌دهد.

تنها خبر خوش برای چاق ها !

این تحقیقات نشان داد: ژن " اف. تی. او " یکی از ژن های مهم و اصلی در ارتباط با افزایش احتمال چاقی است اما این ژن همچنین با کاهش ۸ درصدی میانگین افسردگی در بین افراد چاق نیز ارتباط دارد.

محققان انستیتوی سلامت آمریکا ژن های بیش از ۱۷ هزار و ۲۰۰ فرد چاق در بیش از ۲۱ کشور را بررسی کردند و پیگیری های آنها نشان داد: افرادی که دارای ژن " اف. تی. او " هستند؛ علائم افسردگی به میزان محسوسی در آنها نسبت به افراد لاغر یا با وزن متوسط کمتر است.

فارس