ملت ایران:مرتضی صفوی در گفت و گو با ایرنا افزود: اینکه گرم کردن و یا پخت مواد غذایی با ماکروفر سرطان زا است یا نه، یک بحثچالشی است که نیازمند انجام تحقیقات بیشتری است. وی اضافه کرد: تحقیقات از یک سو نشان دهنده بی ضرر بودن و تحقیقات دیگر نشان دهنده اثرات سوء استفاده از ماکروفر است.

صفوی با بیان اینکه مواد غذایی خاصیت غذایی خود را در اثر پخت و یا گرم شدن در ماکروفر از دست می دهند، گفت: هر چه عمق نفود امواج در ماده غذایی کمتر باشد، زمان پخت کمتر می شود. این متخصص تغذیه گفت: حفظ مواد غذایی با ماکروفر به وزن مواد غذایی بستگی دارد به گونه ای که هر چه وزن مواد غذایی کمتر باشد، حفظ مواد غذایی بیشتر خواهد بود.

صفوی به مزایای استفاده از ماکروفر اشاره کرد و افزود: سرعت حرارت دهی، حفظ طعم و رنگ غذا، حفظ مواد مغذی، کاهش خطر مسمومیت غذایی به دلیل نگاه داشتن طولانی و عدم تشکیل رسوب در ظروف از مزایای استفاده از ماکروفر است. وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد خانواده های آمریکایی و ۸۵ درصد خانواده های اروپایی از ماکروفر استفاده می کنند، افزود: کاهش ارزش غذایی، اثرات بیولوژیک بر روی انسان و ایجاد عوامل سرطانی از مضرات ماکروفر است که همچنان تحقیقات در زمینه تایید این مضرات در جهان در حال انجام است.

صفوی، نفوذ امواج در مواد غذایی، ایجاد نقاط گرم و سرد در غذا، کاهش ۶۰ تا ۹۰ درصدی انرژی حیاتی غذا و عدم سرخ کردن غذا در ماکروفر را از معایب این دستگاه برشمرد. این متخصص تغذیه تاکید کرد: به دلیل ایجاد رادیکال های آزاد در سبزیحات، گرم کردن غذاهایی که دارای سبزیجات هستند، در مایکروفر ایجاد سرطان می کند.

وی توصیه کرد: افراد با حرارت های معمولی غذاهای خود را گرم کرده و تاجایی که امکان دارد برای حفظ ایمنی و سلامتی از ماکروفر استفاده نکنند.