آیا از خال صورت رنج می برید؟

ملت ایران:از نظر موقعیت قرار گرفتن خال در پوست سه نوع خال داریم:
۱ - جانکشنال یا سطحی: درست در بین اپی درم و درم قرار میگیرد و همسطح پوست است.

۲ - درمال یا عمقی: در عمق پوست یعنی در ناحیه درم قرار میگیرد. معمولاْ بیرنگ هستند و بصورت یک زائده هم رنگ پوست دیده میشوند و برجسته هستند.

۳ - کامپاند یا مخلوط: حد فاصل عمق و سطح میباشد. از نظر رنگ بسته به اینکه کدام قسمت بیشتر باشد(بطرف درم یا اپی درم)

روش های مختلف برداشتن خال ها بستگی به سن بیمار، بزرگ یا کوچک بودن خال، عمق خال، و حتی مکان خال دارد.

عوارض برداشتن خال چیست؟

- قرمزی جای خال: عمولا بعد از جراحی ویا لیزر خال یک قرمزی در محل برداشت خال ایجاد می شود که طی چند روز تا چند هفته خود بخود از بین می رود. در صورتیکه این قرمزی طولانی شود می توان از لیزر PDL ویا IPL جهت بر طرف کردن سریعتر آن استفاده کرد.

- تیرگی جای خال(PIP): در بعضی پوستها مخصوصا پوستهای سبز امکان دارد جای خال کمی تیره تر شود، که آنهم طی چند هفته تا چند ماه به مرور از بین می رود. در صورتیکه فرد می خواهد زودتر تیرگی رارفع کند می تواند از لیزر کیوسویچ N - D yag جهت بر طرف کردن آن استفاده کند.

- اسکار(جوشگاه ویا رد): احتمال باقی ماندن اسکار(باقی ماندن جای خال) بعد از عمل خال بستگی به مهارت پزشک ونوع ترمیم پوست دارد. البته که خالهای بزرگتر امکان اینکه از خود رد بجابگذارند را دارند.

خالهایی که روی نواحی برجسته گونه ها نیز امکان بجا گذاشتن رد را دارند وهمچنین خالهای روی گردن وسینه واندام احتمال بجا گذاشتن اسکار هیپرتروفیک(گوشت اضافی) دارند، نتیجه برداشتن خال دونواحی مقعر صورت مثل بناگوش وخط خنده عالیست ودر خیلی از موارد هیچگونه جوشگاه ویا رد بجا نمی گذارد.

چه تغییراتی در خال نیاز به مراجعه به پزشک دارد؟

خالهائی که دچار تغییر رنگ، شکل، حاشیه ویا اندازه ویا غیر قرینه شوند نیاز به آزمایش دارند، همچنین خالهای که به خارش می افتند یا دچار خونریزی می شوند ویا حاشیه نامنظم دارند بهتر است آزمایش شوند.

عود خال ها بستگی به چه عواملی دارد؟

- عود یا بازگشت خال بستگی به عمق خال دارد. خال های عمیق معمولاً احتمال عود بیشتری دارند.

- عود خال ها بستگی به سن بیمار دارد، در سنین زیر ۳۰ سال خال ها سلول های فعالی دارند و اگر به طور کامل برداشته نشوند امکان رشد مجدد آنها وجود دارد و در این صورت پزشک باید مجدداً خال عود شده را ترمیم نماید. اما در سنین بالاتر معمولاً احتمال برگشت خال ها کمتر است.