ملت ایران: آب و هوای سرد علت مستقیم سرما خوردگی نیست و بلکه زمانی که افراد در مجاورت با یکدیگر در محیط بسته قرار می گیرند ویروس سرماخوردگی به وجود می آید و فرد در طول سال حداقل ۱ الی ۲ بار به این بیماری مبتلا می شود.

گفتنی است ویروس سرما خوردگی بیشتر از طریق دست منتقل می شود و این ویروس در قطرات کوچک رطوبت هوا جذب و در هوا پخش می شوند و توسط افراد نفس کشیده می شوند.

همچنان حاکیست؛ ویروس سرما خوردگی بزرگترین ساختار ویروسی شناخته شده است.

دانشمندان توصیه می کنند ورزش مخصوصا پیاده روی در روزهای سرد فصل پائیز و زمستان باعثمقاوم شدن سیستم دفاعی بدن در مقابل سرما خوردگی می شود و در صورت مبتلا شدن به این بیماری دوره ی درمان را کاهش می دهد.

بر اساس این گزارش، ویروس سرما خوردگی ۲ تا ۳ روز پس از ورود ویروس به بدن صورت می گیرد که استراحت - قرص های مسکن، قرقره کردن آب نمک و بخور دادن ناحیه بینی دوره ی درمان این بیماری را تا حد زیادی کاهش می دهند و کودکان و سالمنمدان و زنان باردار حتما در صورت مبتلا شدن به این ویروس نیاز به توصیه های پزشکی دارند

باشگاه خبرنگاران