ملت ایران: خوردن شلیل می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های حاد مانند بیماری‌های قلبی، بیماری‌های چشمی مانند دژنراسیون ماکولا و حتی سرطان را به طور چشمگیری کاهش دهد.

در تصویر زیر چند نکته مهم در مورد شلیل که دونستنش در زندگی روزمره به شما کمک می کنه رو نشون می دهد

رنگی رنگی