ملت ایران:محققان مرکز پیشگیری و درمان چاقی کودکان بوستون با استفاده از یک آزمایش کنترلی تصادفی برای بررسی ارتباط بین مصرف نوشیدنی‌های شیرین و تأثیر مستقیم آنها بر وزن و شاخص توده بدن(BMI) ‌ نوجوانان با در نظر گرفتن محیط خانه و زندگی آنها دریافتند که دادن نوشیدنی‌های بدون کالری به نوجوانان به جای استفاده از نوشیدنی‌های پرکالری و مضر در عرض یک سال می‌تواند باعثکاهش وزن آنها نسبت به هم سن و سالشان شود.

براساس این تحقیق، محققان در طول ۲ سال مطالعه که سال اول مطالعه همراه با مداخله شامل ارائه نوشیدنی‌های بدون کالری به گروه نوجوانان مورد مطالعه، تماس‌های تشویقی با پدر و مادر، ملاقات با شرکت‌کنندگان و نوشتن پیام‌های مداخله‌ای برای جلوگیری از خوردن نوشیدنی‌های شیرین مشاهده کردند که دادن نوشیدنی‌های بدون کالری همراه با مداخله در عرض یکسال به طور متوسط می‌تواند تا ۲ کیلوگرم از وزن این نوجوانان را در مقایسه با گروه کنترل که نوشیدن نوشیدنی‌های شیرین را ادامه می‌دادند کاهش دهد.

نتایج حاصل از این تحقیق می‌افزاید گروه نوجوانانی که تقریبا نوشیدنی‌های شیرین را از وعده‌های غذایی خود حذف کردند علاوه بر کاهش وزن اساسا هیچ افزایش شاخص توده بدنی(BMI) در مقایسه با نوجوانان دیگر نداشتند.

نتایج دیگر این مطالعه ۲ ساله با مقایسه سال اول شامل مداخله و سال دوم که فقط نتایج پیگیری می‌شد می‌افزاید که در دسترس قراردادن نوشیدنی‌های بدون کالری و ارائه به خانه‌های آنها و دادن پیام‌های روشن به مصرف‌کنندگان باعثانتخاب بیشتر این نوشیدنی‌ها به جای نوشیدنی‌های پرکالری توسط نوجوانان شده که این پدیده منجر به تغییر رفتار آنها در روش‌های خوردن و آشامیدن می‌شود.

یافته‌های این تحقیق در نشریه پزشکی نیوانگلند منتشر شده است.

ایسنا