طرح جنجالی محققان انگلیسی خبرساز شد

به گزارش ملت ایران به نقل ایسنا: محققان انگلیسی پروژه جنجال برانگیزی را در دست تحقیق دارند که شامل لقاح مصنوعی با سه والد به امید ایجاد نسلی فاقد بیماری های میتوکندریال است.

روش لقاح مصنوعی(IVF) ‌ از سال ۱۹۷۸ و با تولد نخستین نوزاد آزمایشگاهی در مناطق مختلف جهان گسترش یافت.

محققان مرکز باروری و جنین شناسی(HFEA) دانشگاه نیوکاسل به سرپرستی پروفسور «لیزا جاردین» پروژه ای تحت عنوان لقاح مصنوعی با سه والد را در دست تحقیق دارند که در صورت مثبت بودن نتایج تحقیقات و امکان استفاده از این فناوری که در حال حاضر ممنوع می باشد، انگلیس تا پنج سال آینده به نخستین کشور دارای این فناوری تبدیل خواهد شد.

محققان هدف از اجرای این پروژه جنجال برانگیز را مقابله با بیماری های میتوکندریال مانند دیستروفی عضلانی و آتاکسی که باعثبروز نقص در گفتار می شود، عنوان می کنند.

به گفته محققان، این روش شامل هسته DNA به عنوان ژن مسوول هویت بیولوژیکی افراد نخواهد بود و تنها DNA میتوکندری را در بر می‌گیرد.

برخی بیماری های ارثی به دلیل نقص میتوکندری روی می دهند. محققان انگلیسی مدعی هستند که با کمک این روش، زنان دارای میتوکندری ناقص می توانند از انتقال ژنتیکی این نقص به نسل های آینده پیشگیری کنند.

دو تکنیک مطرح شده در روش لقاح مصنوعی سه والد شامل انتقال اسپیندل(spindle transfer) است که طی آن مواد هسته ای از تخمک مادر جدا شده و در پوسته تخمک اهدایی حاوی میتوکندری سالم و فاقد هسته سلول که با اسپرم پدر لقاح داده می شود، قرار می‌گیرد.

تکنیک دوم، انتقال هسته‌یی(pronuclear transfer) نام دارد که شامل ایجاد دو جنین آزمایشگاهی یکی با اسپرم پدر و تخمک مادر و دیگری از تخمک اهدایی است. مواد ژنتیکی مرکزی تخمک اهدایی جدا شده و با مواد ژنتیکی گرفته شده از تخمک مادر جایگزین می شود.

جنین در این روش دارای ژن هایی از پدر، مادر و DNA میتوکندری تخمک اهدایی است، اما کودک متولد شده از لحاظ ژنتیکی کاملا شبیه پدر و مادر اصلی خود می باشد.

محققان این روش را مانند تعویض باتری لپ تاپ توصیف می کنند که اطلاعات مهم هارد درایو با تعویض باتری تغییری پیدا نمی کند.

مخالفان این طرح تأکید می کنند که کودک متولد شده با این روش دارای ژن های بیگانه بوده و به دلیل وجود اسپرم و تخمک اهدایی، مشکل هویتی و تشخیص والدین کودک مطرح می شود.