ملت ایران:در حالت طبیعی فقرات گردن دارای یک انحنا(تقعر) به سمت داخل؛ فقرات پشتی انحنا به سمت خارج(تحدب) و ناحیه کمر انحنا رو به جلو(تقعر) می باشد. به دلیل شباهت این انحنای کمر به نمای ظاهری لورد های انگلیسی در زمان ایستادن اصطلاح لوردوس برای این حالت مورد استفاده قرار گرفته است!!!

وجود این انحنا ها برای ما نقشی بسیار مهم داشه و بسیاری از توانایی های ما در اثر همین برجستگی ها و فرورفتگی ها بوجود می آید، و اصولا توانایی ایستادن ما تا حد بسیار زیادی مدیون همین انحنا هاست. میزان انحنا ستون فقرات در یک ناحیه در سایر قسمت ها نیز اثر گذاشته و میتواند آنها را تغییر دهد. وقتی میزان انحنای کمر به حدی بیشتر از میزان طبیعی آن میرسد بریا نامیدن آن اصطلاحا از کلمه هیپرلودوسیز یا گودی بیش از حد کمر استفاده می کنیم.

چرا گودی بیش از حد در کمر به وجود می آید؟

در حقیقت ستون فقرات توسط تعداد زیادی عضله محافظت می شود که سلامت و تعادل آنها در سلامت و نرمال بودن حالت ستون فقرات نقش بسیار مهمی ایفا میکند. عدم تعادل در عضلات نامبرده(یعنی قوی بودن برخی و ضعف یا گرفتگی بعضی دیگر از آنها)، موجب پدید آمدن ناهنجاریهایی در شکل کلی ستون فقرات خواهد شد. در این میان نقش عضلات شکمی، بازکننده های مفصل پا به لگن(همسترینگ ها و عضله ی بزرگ پشت باسن) در ایجاد هیپرلوردوزیس، پررنگ تر از سایر عضلات این ناحیه است.

برخی از علل گودی بیش از حد کمر:

از جمله علت های اصلی گودی بیش از حد کمر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

آکندروپلازی: این بیماری در حقیقت ارثی بوده و با اختلال در رشد و تکامل استخوان ها و نسوج غضروفی همراه است.

الهتاب دیسک کمر یا در اصطلاح علمی دیسکاتیس کیفوزیس یا قوز بیش از حد ناحیه ی پشت: در این حالت ستون فقرات کمر به طور جبرانی دچار انحنای بیش از حد می گردد.

چاقی: خصوصا بزرگی بیش از حد شکم و ضعف عضلات این ناحیه باعثکشیدگی بیش از حد ستون فقرات به سمت جلو و افزایش گودی کمر خواهد شد.

پوکی استخوان: با تسهیل تغییر ارتقاع و شکل نرمال مهره ها باعثتغییر انحناهای طبیعی ستون فقزات میشود.

در رفتگی تدریجی مهره ها یا در اصطلاح علمی اسپوندیلولیستزیس: این حالت اغلب در ناحیه کمر دیده میشود و با لغرش یا جابجایی مهره ها همراه است. این بیماران معمولا از کمر درد، احساس جداشدگی و لقی کمر و گودی بیش از حد کمر و برجستگی باسن شکایت دارند.

چند پیشنهاد ساده برای پیشگیری و کاهش گودی بیش از حد کمر

۱: در زمان نشستن کف پا را صاف در روی زمین قرار دهید، صندلی خو را تنظیم کنید و در صورت نیاز از یک بالشتک کوچک برای پر کردن فضای خالی پشت کمرتان استفاده کنید.

۲: وقتی ایستاده اید یک پا را مستقیم روی زمین و دیر را روی یک پله، چهار پابه یا هر چیز مشابه(در سطحی کمی بالا تر از پای دیگر قرار دهید). این کار حمایت کمرتان را افزایش خواهد داد.

۳: بهترین حالت برای خوابیدن وضعیت صورت و شکم رو به بالاست. در حالی که بالش زیر زانو ها قرار گیرد اما در صورتی که تمایل داید بر روی شکم بخواید و حتما بالشی را زیر شکم خود قرار دهید.

۴: توجه داشته باشید که پوشیدن کفش های پاشنه بلند موجب افزایش گودی کمر خواد شد.

۵: از تقویت عضلات شکم، باسن، کمر غافل نباشید.

افکارنیوز