ملت ایران: براساس گزاشات، ژنی در موش شناسایی شده، ژنی به نام آلفا و ER و در منطقه ای از مغز که کنترل پرخاشگری و تمایلات جنسی در آن فعال شده است.

این کشف توسط آنا ریبیرو در دانشگاه راکفلر(نیویورک) در یک مطالعه هماهنگ است.

در نتیجه، به گفته کارشناسان، یک نمونه منحصر به فرد از دستکاری تنها یک ژن در یک گروه خاص از سلول های مغز می تواند رفتارهای حیاتی را کنترل کند

باشگاه خبرنگاران