به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد اکبری دانشیار گروه فیزیوتراپیست دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: کسانی که کمر درد و یا گودی کمر دارند بهتر از به توصیه‌های زیر توجه کنند.

وی گفت: کفش‌های پاشنه بلند اگر بیش از ۳ سانتی‌متر ارتفاع داشته باشد باعثمی‌شود مفاصل مچ پا و مفصل ران در حین ایستادن و نیز راه رفتن در حالت طبیعی خودش نباشد و در نتیجه سوخت و انرژی بدن را بالا برده و عضلات بیش از حد مورد حرکت بوده و انرژی مفاصل افزایش یابد.

اکبری خاطر نشان کرد: سطوح تماسی مفاصل هم بار وارده تحمل می‌کند و سطوح تماسی کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه مستعد آسیب و تخریب می‌شود و در ستون مهره‌ها هم صدمه ایجاد شده و از حالت طبیعی خارج می‌شود.

وی اظهار کرد: بنابراین روندی که در مورد مفاصل اندام پایی در ستون مهره‌ها بروز می‌کند یکی از انحراف‌هات در ستون مهره‌های کمری است و قوس ستون مهره‌های کمری افزایش پیدا می‌کند این افزایش باعثوارد شدن نیروی بیشتر پشتی قوس کمری می‌شود و این امر می‌تواند در طولانی مدت باعثفشار در ریشه های عصبی ناحیه کمری شود و باعثگزگز و مورمور ودرد و در نهایت ضعیف شدن اندام‌های پایینی را به دنبال خواهد داشت.

وی در پایان گفت: به مردان توصیه می‌شود قالب پاشنه کفششان ۲ سانتی متر و زنان ۳ سانتی متر باشد.