نانو فیبرهای زیان آور

به گزارش اختصاصی ملت ایران: استنشاق فیبرهای ریز که توسط صنعت نانو ساخته میشوند می تواند عامل بیماریهایی چون آزبستی(بیماری ریوی ناشی از استنشاق ذرات پنبه نسوز) باشند. بعضی از این فیبرها شبیه فیبرهای پنبه نسوز هستند که باعثسرطان های ریه مثل مزوتلیوما میشوند. محققان امیدوارند بتوانند نانوفیبرهای سالم تری طراحی کنند. نانو فیبرها درساخت راکت تنیس و بالهای هواپیما بکار برده میشوند.

پروفسور Ken Donaldson از دانشگاه Edinburgh, می گوید نگران این نوع نانوفیبرها هستم که از صنعت و تکنولوژی نانو بدست می آید ممکن است خطر آفرین باشد چون شبیه پنبه نسوز هستند.

طبق تحقیقی نانو فیبرها با اندازه و طول متفاوت به ریه های موشها تزریق شد نتایج نشان داد که نانو فیبرهایی که طولشان بیش از ۵ میکرومتر یا ۵ هزار میلی متر بود به نظر جای بیشتری را در ریه ها اشغال می کردند و باعثالتهاب بیشتر ریه می شدند.

پروفسور Donaldson می گوید ما در این تحقیق می فهیم که نانوفیبرهای طویلتر تومور و التهاب ایجاد می کنند اما دقیقا نمیدانیم با برش طولی آنها چه اتفاقی می افتد فعلا این موضوع را فهمیدیم که نانوفیبرها برای سلامتی زیان آور هستند. پروفسور Stephen Spiro از دانشگاه لندن می گوید در سی سال گذشته سرطان مزوتلیوما که عامل اصلی آن پنبه نسوز است چهار برابر شده است. او می گوید این تحقیق جدید نشان میدهد که اگر نانوفیبرها استنشاق شوند ممکن است از عاملین بیماری مزوتلیوما شوند. او می گوید اگر صحت نتایج در زمینه اندازه نانوفیبرها تایید شود امیدوارم کارخانه ها این موضوع را در دستور کار خود قرار داده که با استفاده نانوفیبرهای کوچک مردم را از مبتلا شدن به این بیماری خطرناک نجات دهند.