به گزارش اختصاصی ملت ایران: ورزش اگر درست انجام شود می تواند به محافظت از زانوهایتان کمک نماید. هرچند به نظر می رسد که این عقیده ای متداول باشد که دویدن به زانوهایتان آسیب می رساند، اما تعدادی از بررسی های تازه، مطالبی بر خلاف این باور گزارش نموده اند. یک بررسی که دو دهه به طول انجامید در دانشگاه استنفورد انجام شد و مشخص کرد که زانوهای دونده ها کمابیش سالم تر از زانوهای افراد غیر دونده است. در واقع این تحقیق نشان داده است که افرادی که به طور منظم ورزش می کنند و به فعالیتهایی مانند پیاده روی یا دو می پردازند، واقعا در مقایسه با همتایان بدون تحرکشان زانویی سالم تر و ضخیم تر دارند. این یافته محققان را به این نتیجه گیری سوق می دهد که ورزش منظم می تواند به حفظ زانوها کمک کند به جای اینکه آنها را از بین ببرد. اما بررسی ها نشان داده اند که تمرینات قدرتی و حرکتی صحیح همراه با گرم کردن و سرد کردن مناسب، برای کاهش خطر صدمه و کاهش احتمال مشکلات مرتبط به زانو مانند استئوآرتریت ضروری و حیاتی است.