به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، این کشف جدید که برای اولین بار گزارش شده است، می تواند درمانی برای لوسمی(سرطان خون) باشد.

زمانی که بیماران در معرض شیمی درمانی قرار می گیرند، سلول های سرطانی راه بهتری را برای دریافت دارو پیش رو دارند.

دانوروبیسین یکی از متداول ترین داروهایی است که برای درمان لوسمی استفاده می شود. این دارو رشد سلول های سرطانی را کم یا متوقف می کند و موجب مرگ آنها می شود. اگرچه این روش بسیار معمول است، اما سلول ها را بعد از درمان در برابر این داروها مقاوم می کند.

در تحقیق انجام شده توسط محققان دانشگاهی، آنها نانو الماس ها را با دانوروبیسین ترکیب و این داروهای ترکیبی را برای درمان سلول های سرطان ی معرفی کردند.

تیم تحقیقاتی در این بررسی دریافتند نانوالماس ها می توانند به خوبی این داروها را حمل کنند و به درون سلول ها انتقال دهند. به واسطه اندازه غیر تهاجمی آنها(برای سلول های سالم) و ساختار منحصر به فرد خود، نانوالماس ها می توانند به راحتی و بدون مسدود کردن رگ های خونی به مسیر خود ادامه دهند.