سخت ترین عمل جداسازی دوقلوها

به گزارش اختصاصی ملت ایران دوقلوی ۱۵ماهه مالزیایی که از لگن بهم چسبیده بودند بعد از یک عمل ۲۴ ساعته از هم جدا شند. این دو پسر بهم چسبیده در بیمارستان کوالالامپور با کمک یک تیم ۶۰ نفره که شامل ۱۹متخصص و جراح بود از هم جدا شدند.
براساس گفته های زکریا سرپرست این تیم جراحی این عمل بسیار دشوار و پیچیده بود چون مثانه و آلت تناسلی دوقلوها یکی بوده و بین این دو تقسیم شده بود. برای همین سعی بسیار شد که آنها از این نظر دچار مشکل نباشند که البته این مشکل آنها همزمان با رشد بدنشان بتدریج کمتر و کمتر میشود و اندامهای آنها کامل میشود. از آنجایی که آنها فقط سه پا داشتند یکی از آنها صاحب یک پای مصنوعی شد.
آقای زکریا می گوید این چهاردهمین عمل جداسازی دوقلوهاست که در این بیمارستان انجام شده وبیست و یکیمن در مالزی است.