ملت ایران به نقل از نیک صالحی، دکتر محمود معتمدی، جراح ارتوپد گفت: بعضی از حرکات کششی تا اندازه‌ای آرامش خاطر بوجود می‌آورد و باعثمی‌شود افراد از روحیه شادی برخوردار شوند. وی افزود: این پنج حرکت کششی که روزانه به صورت ده مرتبه قبل از صبحانه و ده مرتبه قبل از ناهار و شام انجام شود تاثیر بسزایی در روحیهٔ افراد دارد.

وی با اشاره به این پنج حرکت گفت:

۱ - دست‌ها را به طرف جلو و سر، پشت گردن و کمر ببرند و به آهستگی کمر را حرکت دهند.

۲ - دو پا را در شکم خم کنند و پنج ثانیه بشمارند و سپس‌‌ رها کنند.

۳ - دو پا را در قسمت سینه با دو دست بگیرند و به اندازه پنج حرکت بشمرند.

۴ - بدون تکان دادن سر و گردن به پشت خوابیده و پای راست را روی پای چپ قرار دهند و کمر را بچرخانند و باالعکس.

۵ - دست چپ را به‌ طرف دست راست قرار دهند و با کمک دست چپ کمر را از زمین بلند کنند و بر عکس این حرکت را با دست راست انجام دهند.