به گزارش ملت ایران به نقل از نارنجی به تازگی نشریه NEJM در مقاله ای به بررسی علل مرگ و میر انسانها در ۱۱۰ سال گذشته پرداخته و علتهای اصلی مرگ را در سال ۱۹۰۰ و ۲۰۱۰ مقایسه کرده است.

در این تصویر که از همین مقاله گرفته شده است، شما می توانید ده عامل اصلی مرگ و میر در سال ۱۹۰۰ و ۲۰۱۰ را با هم مقایسه کنید. تغییرات بسیار فاحش هستند و بطور کلی می توان گفت که بیماریهای عفونی قدرت کشندگی خود را از دست داده اند اما در مقابل بیماریهای جامعه صنعتی و مشکلات ناشی از سبک زندگی جای آنها را گرفته اند.

هرچند که امید به زندگی انسانها در این ۱۱۰ سال بسیار زیاد شده اما بهتر است زیاد خوش بین نباشیم چرا که دانشمندان پیش بینی می کنند با ادامه روند چاقی در سراسر جهان، روند افزایش طول عمر معکوس شود و به تدریج از کارایی و عمر انسانها کاشته شود، مگر اینکه تغییرات اساسی در رژیم غذایی و سبک زندگی خود اعمال کنیم.

اگر مایل هستید که جزییات بیشتری از این آمار را ببینید، توصیه می کنم دیدن مطلب اصلی را از دست ندهید.

نکته جالب در مورد مقاله، منابع آن هستند که گاه به مقالات منتشر شده در سال ۱۸۱۲(در همین نشریه پزشکی نیوانگلند یا NEJM) استناد شده است.