ملت ایران: هنگام مصرف چیبس حتما باید به یاد داشته باشید که خوردن آن نیازمند مصرف غذا یا خوراکی است که " اثرات منفی " آن را به حداقل برساند از این رو ماست موسیر گزینه پزشکان امروزی به حساب می آید.

گفتنی است " ماست موسیر " اگر هنگام مصرف چیبس استفاده شود به " قلب " کمک می کند تا " مواد سمی " چیبس به قلب نفوذ نکند.

مطالعات نشان می دهند ماست موسیر به دلیل پروتئین و آهنی که دارد می تواند در کنار چیبس گزینه مناسبی باشد تا اثرات منفی آن را از بین ببرید. چیبس ها طعم دار بدترین گزینه چیبس محسوب می شوند زیرا ادویه های موجود در آن ها باعثتداخل و برهم زدن " هورمون های بدن " شما می شوند و باعثبه وجود آمدن " مشکلات گوارشی " در بدن شما نیز خواهند شد.