ملت ایران: پزشکان به تازگی دریافته اند که برخی میوه های طبیعی نقش بسیار مفید و موثری در کاهش مشکلات دهان و دندان و کاهش پوسیدگی دندان ها دارند، از جمله ی این میوه ها، توت فرنگی است.

میوه توت فرنگی منبع غنی از ویتامین ها و مواد مفید از جمله پلی فنون ها است که تنها در قهوه و روغن زیتون یافت می شوند. این ترکیبات مانع از تجزیه نشاسته در دهان که در نتیجه وجود قندهای چسبنده به پایه ی دندان به عنوان پلاک می شود.

گفتنی است علاوه بر جلوگیری از چسبیدن قندها، توت فرنگی مانع از تشکیل و قدرت یافتن باکتری هایی می شود که عامل پوسیدگی دندان و بروز بیماری های لثه هستند.

دندانپزشکان از توت فرنگی به عنوان یک سفید کننده طبیعی نام می برند که می تواند باعثسفید شدن دندان ها شود. اما در عین حال توت فرنگی حاوی مقادیر زیادی اسید است و استفاده بیش از حد از این میوه می تواند باعثآسیب رساندن به مینای دندان ها شود و بافت مینای دندان را متخلخل نماید.