ملت ایران: کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: جوشانده رقیق شده برگ های سیب زمینی را به عنوان ماده خواب آور و آرامش دهنده اعصاب استفاده می کنند.

سیب زمینی حاوی آنزیم هایی است که برای التیام زخم های معده بسیار مفید است و برای تسکین مواضع متورم خارجی، قرار دادن پخته آن به صورت گرم بر روی محل آسیب دیده موجب التیام خواهد شد.

وی از مهم ترین ماده موجود در سیب زمینی گفت و تشریح کرد: مهم ترین ماده اصلی موجود در سیب زمینی نشاسته است که معمولا بین ۹ الی ۲۵ درصد آن را تشکیل می دهد و ۳۰ میلی گرم ویتامین ثدر پوست سیب زمینی وجود دارد.

نقشی ادامه داد: برای تسکین سوختگی ها، قرار دادن سیب زمینی خام رَنده شده به عنوان ضِماد روی قسمت سوختگی توصیه شده است.

کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: سیب زمینی نارس و همچنین برگ، گل و میوه سیب زمینی دارای کمی آلکالوئید سمی بنام سولانین است بنابراین باید از مصرف سیب زمینی نارس و همین طور برگ و گل و میوه سیب زمینی خودداری نمود.

وی با اشاره ای به آنزیم مهارکننده موجود در سیب زمینی افزود: سیب زمینی دارای آنزیم مهار کننده است و در این مورد سیب زمینی در این مورد از شیر یا سویا قوی تر است.

نقشی با توصیه ای به مبتلایان به قند خون تاکید کرد: سیب زمینی به علت داشتن نشاسته، موجب افزایش قند خون می شود و اینگونه اشخاص اگر بخواهند از فوائد سیب زمینی استفاده کنند باید آنرا تحت نظر پزشک یا متخصص تغذیه مصرف کنند و یا از مصرف آن خودداری کنند.