ملت ایران: محققان دانشگاه ایندیانا آزمایش خونی را معرفی کرده اند که می تواند هشدار اولیه ای برای تلاش خودکشی ارائه کند.

به گفته دانشمندان، نتایج آنها می تواند شاهد مثالی برای آزمایش خودکشی باشد. این در حالیست که کارشناسان انگلیسی با دیده تردید به آن نگاه کرده اند.

محققان آنزیمی موسوم به SAT۱ را با تمایل به خودکشی در گروهی از بیماران با اختلال دوقطبی مرتبط شناسایی کردند. اختلال دوقطبی نوعی اختلال خلقی و یک بیماری روانی است که افراد مبتلا در آن دچار تغییرات شدید خلق می شوند.

سه شاخص دیگر از ارتباط ضعیف تری برخوردار بودند. شاخص های افزایش یافته خون در زیرگروهی از ۹ بیمار برجسته تر بود که یک تغییر چشمگیر ناگهانی به افکار قدرتمند خودکشی را نشان داده بودند.

الگوی مشابهی در نمونه های خون ۹ قربانی خودکشی دیده شد که در نهایت نمونه های خون از دو گروه دیگر بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی و جنون از نوع اسکیزوفرنی مورد آزمایش قرار گرفتند.

ارتباط سطح بالای این نشانگرهای زیستی و میزان بستری شدن در بیمارستان در اثر اقدام به خودکشی در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی قویتر بود.

البته به اذعان محققان، این پژوهش با محدودیت هایی روبرو بوده چون تنها بر روی مردان آزمایش شده است. آنها قصد دارند تحقیقات بیشتری با تمرکز بر خودکشی های عامدانه تر و برنامه ریزی شده انجام دهند.

دانشمندان همچنین به ارتباط میان آنزیم SAT۱ و پلی آمین که ماده شیمیایی مرتبط با خودکشی سلولی بوده، اشاره کردند.

این درحالیست که دانشمندان دانشگاه کینگزکالج لندن اظهار کرده اند که باید با این پژوهش محتاطانه تر برخورد کرد و نتایج آن باید توسط مطالعات دیگر تکرار شود.