ملت ایران: پزشکان به تازگی دریافته اند که عوامل مختلفی می تواند باعثبد خوابیدن در طول شب شود که با جدی گرفتن این علائم می توان سلامتی بدن را حفظ نمود.

پزشکان با مطالعه و بررسی بر روی افرادی که دچار بدخوابی و یا بی خوابی به مدت طولانی بوده اند، دریافته اند که اکثر این افراد دچار مشکلاتی مانند نارسایی قلبی، دیابت و یا رژیم غذایی فاقد مواد مغذی و مفید برای بدن هستند.

گفتنی است، علاوه بر این عوامل، موارد دیگری مانند بارداری و یا ورزش بیش از حد هم به دلیل کاهش سطح مواد معدنی مانند کلسیم و منیزیم می تواند باعثضعف عضلات و بروز بدخوابی و بی خوابی در افراد شود.

پزشکان توصیه می کنند تا افراد ضمن اصلاح رژیم غذایی خود، سعی نمایند تا مواردی را که باعثبر هم خوردن خواب شبانه می شود از جمله مواردی مانند خوردن نوشیدنی به ویژه نوشیدنی هایی مانند قهوه و چای در ساعات نزدیک خواب، خوردن غذاهای شیرین و پرچرب در ساعات دیر وقت و همین طور نامناسب بودن نور اتاق، صدای محیط و همین طور دمای محیط از خود دور نمایند.