ملت ایران: این محققان بر اساس مقاله ای که در شماره اخیر نشریه ساینس منتشر شد اعلام کردند بررسی آنها بر روی موش های آزمایشگاهی نشان می دهد ژن ام رپ دو در موش و معادل آن در انسان، تنظیم سوخت و ساز و مصرف غذا را در بدن بر عهده دارد.

دکتر جوزف مجزوب و همکارانش در بخش غدد و بیماری های غدد درونی بیمارستان کودکان بوستون می گویند: موش هایی که این ژن در آنها وجود دارد، به شدت چاق می شوند و در واقع می توان گفت این ژن در انسان نیز، عامل چاقی مفرط است.
به گزارش پایگاه خبری یورک الرت در اینترنت، محققان امیدوارند با این کشف بتوانند روش درمانی جدیدی برای چاقی مفرط بیابند.

عوامل موثر در ایجاد چاقی شامل عوامل ارثی، پرخوری، تغییر سوخت وساز بافت چربی، کاهش تولید گرما، کاهش فعالیت جسمی بدون کاهش مقدار غذای دریافتی و برخی از داروهاست.

افزایش چربی شکم نیز که به چاقی شکم موسوم است با افزایش خطر بروز بیماری های قلبی عروقی همراه است.

محققان بر این باورند که ذخیره اصلی انرژی بدن، چربی است.

برخی بیماران از افزایش پیشرونده وزن شکایت می کنند، حال آنکه مقدار غذای دریافتی آنها افزایش نیافته است. باید گفت که چنین وضعیتی کاملاً امکان پذیر است.

کاهش پیشرونده توده عضلانی بدن که با افزایش سن روی می دهد، امری اجتناب ناپذیر است. در عین حال به دلیل کاهش توانایی بدن در سوزاندن چربی ها، وزن افزایش می یابد.

در این حالت اگر مقدار کالری دریافتی به میزان قبلی باقی بماند، به ناچار افزایش وزن خواهیم داشت که بیشتر از چربی تشکیل شده است. بنابراین تولید انرژی کاهش می یابد و برای جبران انرژی از دست رفته نیاز به دریافت مقدار بیشتری ماده غذایی خواهد بود.