ملت ایران: نان به عنوان یک غلات شناخته شده که ۶۰ درصد کالری بدن را تأمین و باعثجذب روی و آهن می شود.

نیرنگ نیستانی، متخصص تغذیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: نان به عنوان یک غلات شناخته می شود که بالغ بر ۶۰ درصد کالری بدن را تأمین و باعثجذب روی و آهن می شود.

وی افزود: خمیر مایع در اصل مضر بوده و باعثتخریب اسید فنیک موجود در نان می شود.

این متخصص تغدیه ادامه داد: دلیل استفاده نانوایان از جوش شیرین، پخت چندین باره نان است، همچنین استفاده از خمیرمایع تنها موجب پخت بیشتر از ۳ بار نمی شود.

نیستانی اظهار داشت: خمیرمایع از قدیم روش سنتی و موثر در پخت نان بوده اما استفاده از جوش شیرین سوهاضمه را به دنبال دارد.

وی یادآور شد: جوش شیرین باعثعدم جذب روی می شود.

متخصص تغذیه خاطرنشان کرد: نان که به عنوان قوت غالب مردم استفاده می شود، از همین رو در پخت نان باید از موادی استفاده شود که به سلامت مردم آسیب نرساند.