ملت ایران: استقلال از امروز فرهاد مجیدی را در اختیار خواهد داشت. اتفاقی که برای آبی پوشان بهترین خبر ممکن است. فرهاد پس از بازگشت از کلاس های مربیگری از امروز در تمرین استقلال حضوری فعال خواهد داشت.
با حضور مجیدی تمرینات استقلال با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد.