ملت ایران: مهاجم جدید استقلال به درخواست هواداران این باشگاه پاسخ منفی داد.

در پایان تمرین استقلال هواداران این باشگاه دور محمد قاضی جمع شدند و از او خواستند که با دستش عدد چهار را برای کری خوانی با پرسپولیسی ها نشان بدهد.

قاضی محترمانه به این درخواست هواداران باشگاه پاسخ منفی داد و گفت اکنون وقت این کارها نیست و لطفا من را به حاشیه نبرید.

قاضی در این فصل از پرسپولیس به استقلال آمده است.