ملت ایران: مهرزاد معدنچی بازیکن فصل پیش پرسپولیس که در این تیم فصل ناموفقی را پشت سر گذاشت حالا با انگیزه زیاد به دنبال اثبات شایستگی هایش است.
معدنچی در مصاحبه ای از دلایل حضورش در فجر و عدم موفقیتش در پرسپولیس و کاپیتانی فجر با ما حرف زد.
این مصاحبه را بخوانید.
علت عدم موفقیتت در پرسپولیس؟
من شاید انتخاب بدی کردم… اما واقعیت این است که من هدفم خدمت به پرسپولیس بود اما عده ای با کج سلیقه ای شان نگذاشتند من بازی کنم واگرنه من در اوج آمادگی مجبور بودم روی نیمکت بنشینم و نظاره گر کار آنها باشم.
من می توانستم به پرسپولیس کمک کنم اما خب قسمت نبود یا اینکه بعضی ها نخواستند.
رضایتنامه گرفته ای؟
من هنوز قرارداد رسمی ندارم و منتظر آقای شیرینی هستم تا توافق کنیم الته توافقاتی کرده ایم اما نه به طور کامل این هفته مشخص می شود.
من قراردادم با پرسپولیس ۲۳۰ میلیون بود که فقط ۱۰۰ میلیون دریافتی داشته ام.
من هیچوقت با پرسپولیس مشکلی نداشته ام چون این تیم را قلباً دوست دارم اما انتظار دارم پرسپولیس و آقای شیرینی هم از نظر مالی پرداختی های من را کامل کنند و با توافق نهایی از این تیم جدا شوم.
علت بازگشتت به فجر؟
فجر را انتخاب کردم چون تیم شهرم است و از این تیم فوتبال را شروع کردم. و زمانی که دیدم آقای پیروانی به این تیم بازگشته است صلاح دیدم به تیم خودم برگردم و با تلاش و انگیزه به روزهای اوجم برگردم.
اما علت مهمی که برگشتم این بود که از خانواده ام ۸سال دور بودم و دوست داشتم در کنار خانواده ام باشم.
کاپیتان امسال فجر چه کسی است؟
خب من زیاد دنبال این مسائل نیستم و برایم مهمتر فوتبال است.
تیم مربی دارد و نظر ایشان مهم است. من یک جورهایی قدیمی هستم اما آنطور که از شواهد معلوم است آقای پیروانی تشخیص داده است کاپیتان امسال مهرداد کریمیان باشد.
مهرداد هم پسر خوبی است و شخصیت کاپیتانی را دارد.