ملت ایران: رفتن رویانیان باعثشده است حتی بازیکنانی همچون محمد نوری هم صدایشان در بیاید و خواستار ماندن رویانیان باشد.

محمد نوری هافبک ملی پوش پرسپولیس که در فصل قبل حساسترین گلهای این تیم را به ثمر رساند گفت:

من نمی دانم فرق استقلال با پرسپولیس در چیست که آنجا این همه ثبات مدیریتی است و سالهاست آقای فتح الله زاده مدیریت این تیم را به عهده دارند اما در پرسپولیس مدام باید مدیریت عوض شود.

همه دوست دارند آقای رویانیان باشند چرا که ایشان در این مدت نشان داده است مدیری قوی و توانمند است و برای پرسپولیس زحمات زیادی کشیده است.

من هنوز با پرسپولیس قراردادم را امضا نکردم و اگر هم توافقی شده است به خاطر اعتمادی بوده است که به آقای رویانیان داشته ام.

البته من شنیده ام که ایشان ابقا شده اند و باید هم این اتفاق بیفتد چرا که در پرسپولیس هم باید مثل استقلال ثبات مدیریتی وجود داشته باشد.

رفتن ایشان یعنی بازگشت به عقب و این به ضرر پرسپولیس و حتی تیم ملی است.

ما اگر می خواهیم در جام جهانی با قدرت ظاهر شویم باید باشگاه های خوب و قدرتمندی داشته باشیم.

به نظر من این تغییرات به ضرر فوتبال است و نباید این اتفاق بیفتد.

وزارت ورزش باید وارد عمل شود و تصمیمی بگیرد که به صلاح پرسپولیس و هوادران بی شمار این تیم باشد.