ملت ایران: غریبه های دوست داشتنی. آنها امروز دنیای ما را به شاد ترین شکل ممکن رنگ زده اند…
خولیوولاسکو و کارلوس کی روش حالا مثل دو قلوهای افسانه ایه دست در دست هم می دهند و با جادوی خودشان سنگ غم دل ما را آب می کنند. اجنبی هایی که جنب دل ما خانه می کنند و کار می کنند برای بازگرداندن شادی به کشوری که ملتش با وجود همه تحریم ها، هنوز اقلیتی مهم در جمع آدم های روی زمین هستند.
ولاسکو و کی روش در این روزها دورانی را برای ما رقم می زنند که برای تعریف کردن خاطره خوب شرمنده نسل آینده نباشیم…گراتزیا ولاسکو، تنک یو کارلوس.

نظر خود را درباره این دو مربی بنویسید.