ملت ایران: ماجرای برکناری رویانیان هیاهوی زیادی برپا کرده و این روزها همه نامه به دست و طومار به دست به دنبال وزیر ورزش هستند
در همین رابطه با ضیا عربشاهی بازیکن اسبق پرسپولیس و سخنگوی پیش کسوتان حرف زدیم.
عربشاهی در این رابطه به سایت گل گفت:
ما با بچه های پیش کسوتان همگی رفتیم وزارت ورزش که آقای وزیر نبودند برای همین امروز ساعت ۳.۳۰ به سراغ ایشان می رویم.
ما دلمان به حال پرسپولیس می سوزد.
ما مثل بعضی ها که حرف می زنند و فقط ادعا دارند نیستیم.
من ۱۳ سال در پرسپولیس زحمت کشیدم و در بازی هایی که بودم جای ۳نفر دویدم.
من دنبال منافع شخصی نیستم دنبال حقوق هم نیستم من سخنگوی پیشکسوتان هستم و به جرات سینه ام را سپر می کنم و می گویم نه پستی دارم و نه مقامی..
هیچ حقوقی هم نمی گیرم.
آنهایی هم که مصاحبه می کنند و ادعا دارند که مدرک دارند و دلشان به حا پرسپولیس می سوزد باید بگویم اگر شما الان لیسانس مربیگری آ گرفته اید من چند سال است که دوره پرفشنال را گذرانده ام.
عربشاهی در ادامه گفت: من مثل بعضی ها نیستم مدام بخواهم حرف بزنم و انتقاد کنم اما به موقع حقیقت را می گویم.
در این چند سال هیچ مدیری مثل رویانیان نیامده..
ایشان کارهای زیر بنایی را انجام داده که هیچ کس انجام نداده بود.
ما همگی بدون هیچ فشاری دوست داریم رویانیان که مدیری دلسوز و بزرگی است بماند.
چه کسی گفته مدیر حتماً باید فوتبالی باشد تیمهای بزرگی مثل رئال و بارسلونا هم مدیر عاملشان فوتبالی نیستند.
رویانیان مرد بزرگی است که که به درد پرسپولیس می خورد و باید بماند تا به خدماتش به پرسپولیس ادامه دهد.