ملت ایران: در غیاب سه عضو هیئت مدیره پرسپولیس، نشست این هیئت آغاز شده است. بحثانتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس این روزها سوژه اصلی رسانه ها است. از همین رو امروز جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در وزارت ورزش آغاز شده اما نکته جالب این است در این جلسه که امروز درحال برگزاری است علی پروین، خوردبین و رویانیان شرکت نکردند و این جلسه تنها با مالکی، کامبوزیا و وزیر ورزش در حال برگزاری است.
البته ایسنا در این باره نوشت: جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز(شنبه) طبق قرار قبلی در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. در این نشست، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس، فداحسین مالکی و محمدجعفر کامبوزیا رییس و عضو هیات مدیره حضور داشتند و علی پروین و محمود خوردبین در نشست شرکت نکردند. رویانیان پس از گذشت یک ساعت از جلسه، نشست را ترک کرد و از وزارت ورزش خارج شد.