ملت ایران: بازیکن رئال مادرید مدعی شد که رئیس جمهور اسپانیا باید قدردان سرمربی سابق این تیم باشد.

آلوارو آربلوا که در سه سال گذشته همراه با مورینیو، سرمربی ای که به شدت از او حمایت می کند، در رئال حضور داشته، یک ماه پس از خروج مورینیو از رئال مدعی شد که رئیس جمهور اسپانیا باید قدردان مورینیو باشد زیرا باعثشد مردم کمتر درباره اتفاقاتی که در اسپانیا رخ می دهد، صحبت کنند.

وی اظهار داشت: بزرگترین چیزی که مورینیو به من داد نظم ذهنی و اشتیاق هر روزه به پیروزی بود. دانستن اینکه هر روز باید بیشترین تلاش تان را انجام دهید، باعثمی شود در پایان به موفقیت برسید.

آربلوا ادامه داد: هیچ کس نسبت به مورینیو بی تفاوت نیست یا تا لحظه مرگ به او وفادار است یا با او دشمن است.

مدافع تیم ملی اسپانیا خاطرنشان کرد: تصادفی نیست که سه سال در تیمی مثل رئال مادرید باشید. وقتی سرمربی رئال هستی و باید تصمیمات مهم زیادی بگیری، اشتباه کردن طبیعی است. مطمئنم که مورینیو اشتباه کرده است اما آن هم به این دلیل بوده که فکر می کرد این بهترین تصمیم برای تیم است و بدون هیچ قصد بدی این کار را انجام داد.

وی اضافه کرد: نمی توانید به هیچ دلیلی از او انتقاد کنید. هیچ کس بی عیب نیست. همین اتفاق حالا می تواند با آنچلوتی رخ دهد. من مطمئنم او محبوبیت خودش را خواهد داشت اما شکست هایی هم خواهد داشت.