ملت ایران:موضع گیری اولیه وزیر ورزش در قبال اعتراض هایی که نسبت به تغییر رویانیان شده فوق العاده بود: «نشنیده ام کسی اعتراض کند» و البته جمله شاخص کامبوزیا در اولین مصاحبه هایش که گفت «تیم بازیکن و مربی دارد، پس تغییر مدیر مشکل ساز نمی شود» هم در نوع خود بی نظیر بود و نشان می داد خانه از پای بست ویران است!

در عین حال با آن همه مخالفت و هجمه شدیدی که رسانه ها، هواداران و پیشکسوتان علیه تغییرات احتمالی راه انداخته و پی گرفتند خونسردی عاملان این اتفاقات در نوع خود جالب بود و به نظر می رسید این تغییرات با تمام مخالفت ها اجتناب ناپذیر است.

مصاحبه عبدالرضا ساور معاون وزیر ورزش در چالوس هم می توانست آخرین حرفی باشد که حامیان رویانیان و مخالفان تغییرات را نا امید خواهد کرد اما در این میان یک فرد تاثیر گذار تا حدود زیادی معادله را تغییر داد؛ علی دایی با حرف های امروزش در برنامه ورزش و مردم و اینکه اگر رویانیان برود او هم خواهد رفت شرایط را به سود مدیرعامل سرخ ها تغییر داد و مثل یک وزنه سنگین قدرت حامیان او را بیشتر کرد تا جایی که حرف های او خیلی زود اثراتش را نشان داد.

اول این علی پروین بود که با مصاحبه ای تند سکوت چند روز اخیرش را شکست و با اعلام حمایتی کم نظیر از رویانیان علیه وزیر و معاونانش حرف زد تا نگاه ها را به سمت خود جلب کند و البته اتهام توطئه چینی علیه مدیرعامل باشگاه را از خود مبرا کند.

بعد از علی پروین نوبت محمود خوردبین بود که مصاحبه کرده و با اعلام کناره گیری از هیات مدیر ه در کنار علی پروین باشد و تیمی که قرار است رای به برکناری رویانیان و گماردن مدیرعامل جدید بدهد را خالی از اعضا کند.

در واقع خوردبین که به خاطر مصاحبه علیه رویانیان و همسو شدن با گروه برکنار کننده تا حدود زیادی مورد غضب هواداران رویانیان و جمعی از هواداران پرسپولیس قرار گرفته بود به خاطر صحبت های دایی و همه جانبه او از رویانیان و البته حرف های او علیه اعضایی که نیامده علیه رویانیان مصاحبه کرده اند، خیلی سریع از دایره افرادی که رودرروی دایی و رویانیان قرار گرفته بودند، کنار رفت. حال اینکه همه می دانند او رابطه خوبی با دایی دارد و نمی خواست که مقابل او و هواداران قرار بگیرد.

درهر حال خوردبین با این حرکت انتحاری و سیاستمدارانه هم از دایره مغضوبین کنار رفت هم عملا آنهایی که قصد اجرایی کردن تصمیم برکناری رویانیان را داشتند آچمز کرد تا همه چیز در ابهام قرار گیرد.

حالا عملا امکان برگزاری هیات مدیره وجود ندارد و معلوم نیست چه اتفاقی برای رویانیان و هیات مدیره پرسپولیس رخ خواهد داد؟ آیا عباسی و وزارت ورزش در اجرایی کردن دستوری که نمی خواهند نادیده اش بگیرند آنقدر مصر هستند که این واکنش های منفی را نادیده گرفته و خیلی زود تصمیم به تعیین و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره گرفته و رویانیان را برکنار کنند یا سرنوشت دیگری در انتظار باشگاه پرتلاطم سرخ خواهد بود؟